Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant
Gweithio i wireddu gweledigaeth y CCHP yng Nghymru.

more information

Darparwr eiriolaeth mwyaf blaengar Cymru
Cefnogi plant a phobl ifanc mwyaf bregus Cymru.

more information

Creuwyd yng Nghymru i Gymru
Yr elusen a ffurfiwyd yng Nghymru i blant Cymru.

more information

Ein Gwasanaethau

Ffocws ar....

Eiriolaeth Gogledd Cymru

Newyddion > Newyddion

Elusen y Flwyddyn

Mae’n bleser gan Tros Gynnal Plant gael ei dewis yn un o elusennau Maer Penarth ar gyfer 2016/17.

 

Codi Arian

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Velothon Wales/The Big Welsh Swim
GWNEWCH RYWBETH GWAHANOL YN 2017!

Tros Gynnal Plant

12 Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3DY